Job Description

Fundacja działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami poszukuje osoby do współpracy jako Asystent/ka osoby z niepełnosprawnością.

Obowiązki

Do Twoich zadań należeć będzie pomoc osobie z niepełnosprawnością w:

• realizacji czynności dnia codziennego – dokonywanie bieżących zakupów, przemieszczanie się poza miejscem zamieszkania w wybrane miejsce, załatwianie spraw osobistych, urzędowych, czynności samoobsługowe itp.

• podejmowaniu aktywności życiowej i organizowaniu czasu wolnego – wyjście na spacer, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, korzystanie z dostępnych form kultury, rekreacji i sportu itp.

• włączeniu w system kontaktów społecznych,

• nawiązaniu kontaktu/ współpracy z najbliższym otoczeniem oraz instytucjami/organizacjami w celu skorzystania z programów pomocy, uczestniczenia w grupach samopomocy itp.

• motywowaniu do podejmowania działań zmierzających do zwiększenia samodzielności oraz aktywności społecznej.

Wymagania

Jeśli:

• posiadasz kwalifikacje asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna osoby starszej, opiekuna medycznego, pedagoga, psychologa, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki lub fizjoterapeuty,

• potrafisz zorganizować wsparcie, wyjazd i zaplanować inne aktywności dnia codziennego,

• jesteś osobą komunikatywną, odpowiedzialną, sumienną i posiadasz zmysł obserwacji,

• jesteś gotowy/a do pracy w terenie

• dołącz do naszego zespołu specjalistów.

Co Oferujemy

• atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu,

• współpracę przy innowacyjnym projekcie kompleksowego wsparcia osób poszkodowanych w wypadkach,

• możliwość realnej pomocy osobom poszkodowanym i przywrócenie ich do aktywności społecznej sprzed wypadku,

• współpracę dla osób prowadzących swoją działalność gospodarczą lub współpracę opartą na umowach cywilnoprawnych.

Klauzula Rodo Pracodawcy

Aplikując na ofertę pracy, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego procesu rekrutacyjnego przez: Klienta serwisu ofertapraca.pl zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016 poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wypełniając formularz aplikacyjny oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Pamiętaj, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie klikaj na przycisk „Aplikuj Teraz”.